Support: EZ fukt

Avsnitt

Logga in
Administrera
Hämta från AO
Hämta från sök
Öppna ärende
Navigation i app
Kontaktuppgifter
Arbetsbeskrivning
Använda bildfunktion
Byggnadsbeskrivning
Skadebeskrivning
Utökad skadebeskrivning
Närvarande
Överenskommelse med försäkringstagare
Lägg till ritning
Lägg till rum
Rumsöversikt
Olikformat rum
Mätinstrument
Dokumentera rum
Skapa mätprotokoll
Mätpunkter
Mätvärde
Ta bort mätning
Synka
Olika rapporttyper
Logghändelser