Support: EZ sanering

Avsnitt

Logga in
Administrera
Hämta från AO
Hämta från sök
Översiktslista
Öppna ärende
Kontaktuppgifter
Använda bildfunktion
Byggnadsbeskrivning
Skadebeskrivning
Närvarande
Överenskommelse med försäkringstagare
Lägg till ritning
Lägg till rum
Rumsöversikt
Olikformat rum
Mätinstrument
Lägg till objekt
Lägg till inventarie
Kopiera rumsdata
Synka
Olika rapporttyper